info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Harta e Investimeve

Flag_of_Europe.svg

This project is co-funded by the european union and the albanian government

Flag_of_Albania.svg
Search
Zgjero zonën e kërkimit
Resize the map
321 Investim(e)
Default
  • Title A to Z
Refine Search
Sipas fjales
Sipas datës
Kerko sipas Masës
Loading

Nepermjet investimit te ri DUPI FRUIT SHPK kerkon rritjen e kapaciteteve perpunuese ne masen 25%, si…

Investimi qe kompania do te kryeje ka te beje me blerjen dhe vendosjen e linjes per riciklimin e mbe…

Ndertim Thertore, Linje therje, Pajisje dhe Makineri per Thertore si dhe impiant per per trajtimin e…

Me anë të këtij projekti, Kantina e Verës Nurellari synon investime në: Pajisje per stabilizimin e f…

Subjekti planifikon te investoje ne makineri dhe pajisje per ruajtjen, ambalazhimin dhe etiketimin e…

Investimi perfshim sistemin e ngrohjes qendrore me panele diellore si dhe nje gjenerator per raste e…

Investim per zhvillimin e turizmit rural ne fshatin Farke, Lunder te bashkise Tirane. Ne kete invest…

Restaurim i brendshem ne 5 banesa ne fashtin Dhermi,per tu kthyer ne bujtina me 24 shtreter dhe me a…

Investimi i propozuar synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne zhvillimin e aktivit…