info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ERDA SHPK

Grumbullim dh anatomizim i mishit te fresket, 8 dhoma frigoriferike si dhe ambjente per punonjesit

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ERDA SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Meat processing
Vendndodhja: Kashar, Tirane, Tirane
Vlera e investimit: 760,306.92 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 378,016.98 Euro