Apliko sot në Skemën Kombëtare për Masat e Investimeve

28 shkurt – 27 prill

Pranë AZHBR Qendër,
Rr. “Muhamet Gjollesha”, Nr. 56, Tiranë
Apliko

Skema Kombëtare e Mbështetjes për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2018

Mbështetje për:

 • Bujqësi

  Rritjen e konkurueshmërisë së produkteve bujqësore

 • Blegtori

  Përmirësimin e zinxhirit të sigurisë ushqimore të produkteve blegtorale

 • Agropërpunim

  Mbyllja e ciklit të prodhimit bujqësor dhe blegtoral, rritja e vlerës së produktit

 • Zhvillim rural

  Diversifikimi i aktivitetit ekonomik në zonat rurale

 • Agroturizëm

  Nxitjen e prodhimit vendas dhe produkteve tradicionale

 • Peshkim

  Përmirësimin e menaxhimit të peshkimit dhe rritjen e eksportit

 • Certifikim

  Akses në tregjet ndërkombëtare të prodhimit vendas, rritja e cilësisë së produktit

 • Siguri ushqimore

  Garantimi i cilësisë së sigurisë ushqimore

Informacion mbi agropikat

Çfarë është Agropika?

Agropika ose “Dritarja e Fermerit” është një njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimit, në varësi të Agjencisë për Zhvillim Bujqesor dhe Rural, e cila do të afrojë shërbimin tek fermerët me informacion për aplikime, akses ne financë, mbështetje me ekstension, e të tjera shërbime.

Do të ngrihen 20 degë territoriale në të gjithë vendin, ku në Janar të vitit 2018 u vunë në funksion 5 Agropikat e para, përkatësisht në Fier, Lushnje, Durrës, Vlorë dhe Korcë dhe përgjatë vitit 2018 do të vihen në funksiondhe 15 Agropikat e tjera, të cilat do të jenë “Dritarja e Fermerit” dhe do të afrohen ndaj tij me të gjitha informacionet në lidhje me aplikimet, aksesin në financë, ekstensionin etj. Agropika do të ofrojë informiminformacionet në lidhje me aplikimet, aksesin në financë, ekstensionin etj. Agropika do të ofrojë informim.

ELBASAN LEZHË MALËSI E MADHE KERCULLE SOPOT MILE DIBËR BULQIZË MAT POGRADEC DEVOLL KOLONJË PËRMET SKRAPAR GJIROKASTËR DELVINË TEPELENË MALLAKASTËR KUÇOVE GRAMSH MIRDITË KUKËS HAS TROPOJË LAÇ PUKË LIBRAZHDI PEQIN KRUJË KAVAJË SARANDË TIRANË KORCË VLORË FIER DURRËS SHKODËR LUSHNJE BERAT

Ku ndodhemi?

VENDNDODHJA E AGROPIKA-ve

Kontakto
 • Agropika

 • Zyrë Rajonale e Bujqësisë

Financimet Tona

Lajmet e fundit