AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

LAJMET E FUNDIT

Inagurimi i skemës së investimeve Krujë
Inagurimi i skemës së investimeve Krujë
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2015 në Kukës
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2015 në Kukës
Lexo më shumë...
Inagurimi i një pike grumbullimi, përpunimi dhe paketimi të fruta-perimeve në Lushnjë
Inagurimi i një pike grumbullimi, përpunimi dhe paketimi të fruta-perimeve në Lushnjë
Lexo më shumë...
Kukësi, kantier për shndërrimin në qendër grumbullimi
Kukësi, kantier për shndërrimin në qendër grumbullimi
Lexo më shumë...
Inaugurimi i Pikës së Ruajtjes dhe Grumbullimit të fruta-perimeve në Divjakë
Inaugurimi i Pikës së Ruajtjes dhe Grumbullimit të fruta-perimeve në Divjakë
Lexo më shumë...
Prezantimi i Fondit Kombëtar të Garancisë per Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
Prezantimi i Fondit Kombëtar të Garancisë per Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
Lexo më shumë...
Vijon inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Vijon inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014 në Lezhë dhe Shkodër
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014 në Lezhë dhe Shkodër
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Lexo më shumë...

NJOFTIME