PROGRAMI IPARD II

AZHBR, Zyra Qendrore
Rr. “Muhamet Gjollesha”, Nr. 56, Tiranë

Programi për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural IPARD II

Skema Kombëtare e Mbështetjes për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2019

Mbështetje për:

 • Bujqësi

  Rritje e konkurueshmërisë së produkteve bujqësore

 • Blegtori

  Përmirësimi i zinxhirit të sigurisë ushqimore të produkteve blegtorale

 • Agropërpunim

  Mbyllja e ciklit të prodhimit bujqësor dhe blegtoral, rritja e vlerës së produktit

 • Zhvillim rural

  Diversifikimi i aktivitetit ekonomik në zonat rurale

 • Agroturizëm

  Nxitja e prodhimit vendas dhe produkteve tradicionale

 • Peshkim

  Përmirësimi i menaxhimit të peshkimit dhe rritje e eksportit

 • Certifikim

  Akses në tregjet ndërkombëtare të prodhimit vendas, rritja e cilësisë së produktit

 • Siguri ushqimore

  Garantimi i cilësisë së sigurisë ushqimore

Informacion mbi Agropikat

Çfarë është Agropika?

Agropika ose “Dritarja e Fermerit” është një njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimit, në varësi të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, e cila ofron shërbime tek fermerët, informacion për aplikime, akses në financë, mbështetje me ekstension dhe shërbime të tjera.

Në Janar, 2018 u vunë në funksionim 5 Agropikat e para në: Fier, Lushnjë​, Durrës, Vlorë dhe Korçë. Në vitin 2019 u hapën edhe 15 Agropika të tjera në: Tiranë, Berat, Gjirokastër, Sarandë, Përmet, Pogradec, Librazhd, Elbasan, Kavajë, Shkodër, Pukë, Kukës, Dibër, Mat, Lezhë, duke arritur në 20 degë territoriale në të gjithë vendin. “Dritarja e Fermerit” u ofron fermerëve dhe të interesuarve informacione në lidhje me aplikimet për skemat mbështetëse kombëtare dhe donatorëve të huaj, aksesin në financë, mbështetje me ekstension, etj.

 

ELBASAN LEZHË MALËSI E MADHE KERCULLE SOPOT MILE DIBËR BULQIZË MAT POGRADEC DEVOLL KOLONJË PËRMET SKRAPAR GJIROKASTËR DELVINË TEPELENË MALLAKASTËR KUÇOVE GRAMSH MIRDITË KUKËS HAS TROPOJË LAÇ PUKË LIBRAZHDI PEQIN KRUJË KAVAJË SARANDË TIRANË KORCË VLORË FIER DURRËS SHKODËR LUSHNJE BERAT

Ku ndodhemi?

VENDNDODHJA E AGROPIKA-ve

Kontakto
 • Agropika

 • Zyrë Rajonale e Bujqësisë

Financimet Tona

Lajmet e fundit