AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

LAJMET E FUNDIT

Marrëveshje bashkëpunimi midis Agjencisë së Pagesave dhe Koperacionit Italian
Marrëveshje bashkëpunimi midis Agjencisë së Pagesave dhe Koperacionit Italian
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014 në qarkun Korçë
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014 në qarkun Korçë
Lexo më shumë...
Vijon inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Vijon inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014 në Lezhë dhe Shkodër
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014 në Lezhë dhe Shkodër
Lexo më shumë...
Vijon inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Vijon inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2014
Lexo më shumë...
Marrëveshje bashkëpunimi midis AZHBR të Republikës së Shqipërisë dhe AVEPA të Republikës së Italisë
Marrëveshje bashkëpunimi midis AZHBR të Republikës së Shqipërisë dhe AVEPA të Republikës së Italisë
Lexo më shumë...
Marrëveshje bashkëpunimi midis AZHBR të Republikës së Shqipërisë dhe AZHB të Republikës së Kosovës
Marrëveshje bashkëpunimi midis AZHBR të Republikës së Shqipërisë dhe AZHB të Republikës së Kosovës
Lexo më shumë...

NJOFTIME