info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Skema Kombëtare 2024: Mbështetje për fermat me të imta

Me Skemën Kombëtare 2024, fermat me dele dhe dhi, mbështeten në vlerën 1200 lekë për krerë, për tufa me 100 deri në 300 krerë. Këtë vit do të jepet 50% e financimit për çdo krerë bagëti mbi 300, duke synuar rritjen e tufave dhe për të realizuar një ekonomi shkalle akoma më të lartë.

Aplikuesit në grupimet e Bashkimit të Blegtorëve, një kontratë mes blegtorësh për të realizuar të njëjtin produkt drejt të njëjtit treg dhe të njëjtin protokoll veterinar, do të përfitojnë të parët duke marrë secili prej tyre në llogari të veçantë masën e financimit në nivelin maksimal.

Mbështesim blegtorinë për t’ju përgjigjur nevojave të sektorit, për më shumë formalizim dhe konsolidim të fermave me shumë krerë, si një mundësi për të siguruar më shumë të ardhura dhe qëndrueshmëri të sektorit në të ardhmen.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*