info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Agropika

Informacion mbi Agropikat

ÇFARË ËSHTË AGROPIKA?

Agropika ose “Dritarja e Fermerit” është një njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimit, në varësi të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, e cila ofron shërbime tek fermerët, informacion për aplikime, akses në financë, mbështetje me ekstension dhe shërbime të tjera.

Në Janar 2018 u vunë në funksionim 5 Agropikat e para në: Fier, Lushnjë​, Durrës, Vlorë dhe Korçë. Në vitin 2019 u hapën edhe 15 Agropika të tjera në: Tiranë, Berat, Gjirokastër, Sarandë, Përmet, Pogradec, Librazhd, Elbasan, Kavajë, Shkodër, Pukë Kukës, Dibër, Mat, Lezhë, duke arritur në 20 degë territoriale në të gjithë vendin. “Dritarja e Fermerit” u ofron fermerëve dhe të interesuarve informacione në lidhje me aplikimet për skemat mbështetëse kombëtare dhe të donatorëve të huaj, aksesin në financë, mbështetje me ekstension, etj.

Vendodhjet e Agropikave

Agropika Tiranë

Agropika Durrës

Agropika Kavajë

Agropika Elbasan

Agropika Librazhd

Agropika Lushnje

Agropika Fier

Agropika Berat

Agropika Vlorë

Agropika Korçë

Agropika Pogradec

Agropika Gjirokastër

Agropika Përmet

Agropika Sarandë

Agropika Dibër

Agropika Mat

Agropika Shkodër

Agropika Lezhë

Agropika Pukë

Agropika Kukës