info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Programi i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 2014 – 2020

Instrumenti i Asistencës së Para – Aderimit (IPA II)

Programi IPARD është mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural nga fondet e BE-së (75%) dhe qeverisë shqiptare (25%).

Thirrja e parë: Kliko këtu

Thirrja e dytë: Kliko këtu

Thirrja e tretë: Kliko këtu

Thirrja e katërt: Kliko këtu