info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Skema Kombëtare 2022

Skema Kombëtare është mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural nga buxheti i qeverisë shqiptare.

Lista Emërore Përfundimtare e Përfituesve Skema Kombëtare per Vitin 2022

Njoftim per fermeret per Masen 6 dhe 7 (Tufen Baze dhe Bletarine)

Lista Emërore e Përfituesve 2022

Lista Emërore e Përfituesve të Masës 9 (Për rinovimin e infrastrukturës së anijes së peshkimit)

Njoftim për listën e fermerëve të cilët nuk mund të jenë përfitues në Masën Mbështetje me naftë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në bujqësi

Njoftim për listën e fermerëve të cilët nuk mund të jenë përfitues në Masën Mbështetje për fara fidanë dhe inpute të tjera në skemën kombëtare 2022

Njoftim për fermerët të cilët nuk mund të jenë përfitues e skemës kombëtare 2022 pasi kanë NIPT me status jo-aktiv

KLIKO KËTU —> Njoftimi mbi shpalljen e listave dhe aplikimeve të masave direkte të kualfikuara për vitit 2022 

Njoftim për shpallje të uljes së vijës së financimit datë 16.12.2022 për masat direkte 2022

Njoftim për shpallje të uljes së vijës së financimit datë 23.11.2022 për masat direkte 2022

Njoftim per shpallje te uljes se vijes se financimit date 08.11.2022 per masat direkte 2022

Njoftim per shpallje te uljes se vijes se financimit date 02.11.2022 per masat direkte 2022

Njoftim per shpallje te uljes se vijes se financimit date 08.06.2022 per masat direkte 2022

Njoftim per shpalljen e uljes se vijes se financimit date 18.08.2022 per masat direkte 2022

Njoftim per shpalljen e uljes se vijes se financimit date 29.09.2022 per masat direkte 2022

LISTAT E APLIKIMEVE TË KUALIFIKUARA 2022

Aplikime të skualfikuara për Masat Direkte viti 2022

Aplikime të kualifikuara Masa 1. Mbeshtetje per fara-fidane dhe imput-e te tjera ne sera

Aplikime të kualifikuara Masa 3. Mbështetje për kultivimin e bimëve mjekësore e aromatike

Aplikime të kualifikuara Masa 4. Fermat organike të certifikuara

Aplikime të kualifikuara Masa 5. Implementimi dhe certifikimi Global GAP

Aplikime të kualifikuara Masa 6. Për tufën bazë të matrikulluar

Aplikime të kualifikuara Masa 7. Mbarështim i bletarisë

Aplikime të kualifikuara Masa 7.1. Mbështetje për kultivimin e grurit

Aplikimeve të kualifikuara Masa 10. Mbështetje për dërtimin e tregjeve të produkteve bujqësore dhe blegtorale