info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Njoftime për shtyp

Deklaratë për media

Njoftim për media

Deklaratë për media

Njoftim per fermeret per Masen 6 dhe 7 (Tufen Baze dhe Bletarine)

Njoftim per media

Njoftim për Fermerët

Njoftim për tërheqjen e naftës

Njoftim për media

UDHËZIM nr 14 për Masat 7/1 dhe 7/2

Njoftim për vijën e financimit – Masa 10 Skema Kombëtare 2022 – Ndërtimi i tregjeve bujqësore dhe blegtorale

Vendim për ndryshime dhe shtesa në Skemën Kombëtare 2022

Njoftim për shtyrjen e afatit të aplikimeve në Skemën Kombëtare 2022

Njoftim për shtyrjen e aplikimeve Online – Skema Kombëtare 2022

Njoftim për aplikimet në Skemën Kombëtare 2022

Njoftim

Njoftim – Thirrje për Aplikime në Skemën Kombëtare 2022

Vendim për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve për Skemën Kombëtare 2022

Njoftim për shtyp

Njoftim mbi ndryshimin e Udhëzuesit për Sektorin e Energjisë së Rinovueshme

Njoftim Thirrja e 4 për Aplikime IPARD II 2022

Ndryshim Udhëzim – Dhjetor 2021

Njoftimi për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 23.12.2021

Njoftimi për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 07.12.2021

Njoftim Paraprak – Thirrja e 4 për Aplikime – IPARD II

Axhenda e takimeve informuese për ankimimet në AZHBR

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 24.11.2021

Njoftim për dokumenta shtesë për subjektin Gledian Larti PF, Skema Kombëtare 2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 04.11.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 19.10.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 06.10.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare  28.09.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 10.09.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 07.09.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 23.08.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 05.08.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 02.08.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 26.07.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 22.07.2021

Deklaratë për shtyp

Njoftimi për uljen e vijës së financimit Skema Kombëtare 03.06.2021

Njoftim mbi shpalljen e listave të aplikimeve të Masave Direkte të kualfikuara për vititn 2021

Njoftimi per skemat kombetare 2021

Njoftim mbi Numrin Jeshil – Skema Kombëtare 2021

Komunikim për shtyp – 01.03.2021

Njoftim për administrimin e numrit jeshil

Udhëzues për traktoret – Thirrja III (standardet për investime në automjete bujqësore)

Dokumentet shtesë të fermerëve të kualifikuar në Skemën Kombëtare 2020

Njoftim për përfituesit e programit IPARD thirrja e parë dhe e dytë

Njoftim për shtyp në lidhje me përfundimin e thirrjes së Skemës Kombëtare 2020

Njoftim për rifillimin e afateve administrative

Njoftim për pezullimin e afateve administrative

Njoftim për shtyp

Njoftim për Shtyp – Lidhur me shpalljen e thirrjes për aplikime “Skema Kombëtare 2020”

Sqarim për “Fiks-Fare” – Lidhur me Kriteret e përfitimit financiar sipas Udhëzimit nr.3 datë 15.04.2019

Njoftim për Shtyp – Për shtyrjen e afatit – Thirrja e Dytë për Aplikime IPARD-II

Njoftim për Shtyp – Lidhur me Përfituesit e “Skemës Kombëtare 2019” Masat 1-6

Njoftim për Shtyp – Programi i Mbështetjes në Bujqesi 2019