info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Skema Kombëtare 2023

Skema Kombëtare është mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural nga buxheti i qeverisë shqiptare.

Lista Emërore e Përfituesve 2023

Lista e përfituesve që mund të tërheqin kartën e naftës pranë zyrave të AREB

Lista nr 1 e përfituesve që mund të tërheqin kartën e naftës pranë zyrave të AREB

Lista nr 2 e përfituesve që mund të tërheqin kartën e naftës pranë zyrave të AREB


2946/5 – Njoftim Lista e aplikimeve të kontraktuara – Masa 7

2946/4-1 Lista e aplikimeve të përzgjedhura – nën vijën e financimit

2946-2 Lista e aplikimeve të skualifikuara

 

KLIKO KËTU —> Njoftim mbi shpalljen e listave dhe aplikimeve të kualfikuara, të masave direkte 1-6 dhe 9 për vitin 2023

Njoftim mbi shpalljen e Listës së përditësuar të aplikimeve të kualifikuara për Skemën Kombëtare 2023, Masa 9, Dt.14.06.2023

Njoftim mbi shpalljen e Listës së përditësuar të aplikimeve të kualifikuara për Skemën Kombëtare 2023, Masa 9, Dt.27.06.2023

 

LISTAT E APLIKIMEVE TË KUALIFIKUARA 2023

Lista e aplikimeve te kualfikuara mbeshtetje ne Masen 1. Per lope te matrikulluara

Lista e aplikimeve te kualfikuara mbeshtetje ne Masen 2. Per te imta te matrikulluara

Lista e aplikimeve te kualfikuara mbeshtetje ne Masen 3. Per kosheret e bleteve

Lista e aplikimeve te kualfikuara mbeshtetje ne Masen 4. Per inpute ne sera

Lista e aplikimeve te kualfikuara mbeshtetje ne Masen 5. Per cerfitikimin e fermave organike

Lista e aplikimeve te kualfikuara mbeshtetje ne Masen 6. Per cerfitikimin Global GAP

Lista e aplikimeve ne Masen 9. Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.1 Lista e aplikimeve te te mases 9 Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.2 Lista e aplikimeve te te mases 9 Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.3 Lista e aplikimeve te te mases 9 Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.4 Lista e aplikimeve te te mases 9 Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.5 Lista e aplikimeve te te mases 9 Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.6 Lista e aplikimeve te te mases 9 Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.7 Lista e aplikimeve te te mases 9 Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.8 Lista e aplikimeve te te mases 9 Mbështetje me naftë qe do t’i nenshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.9 Lista e aplikimeve të masës 9 Mbështetje me naftë që do ti nënshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.10 Lista e aplikimeve të masës 9 Mbështetje me naftë që do ti nënshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.11 Lista e aplikimeve të masës 9 Mbështetje me naftë që do ti nënshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.12 Lista e aplikimeve të masës 9 Mbështetje me naftë që do t’i nënshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ

9.13 Lista e përditësua e aplikimeve të masës 9 Mbështetje me naftë që do t’i nënshtrohen fillimisht shqyrtimit administrativ