info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Organigrama e AZHBR

Rregullore për punën e administratës gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

Shiko rregulloren
Urdhër Nr. 80 datë 17.11.2020.

Shkarko Urdhrin