info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Skema Kombëtare 2021

Skema Kombëtare është mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural nga buxheti i qeverisë shqiptare.

Njoftim për dokumenta shtesë për subjektin Gledian Larti PF

Njoftim për Skemat Kombëtare 2021 

Njoftimi për uljen e vijës së financimit 23.12.2021

Njoftimi për uljen e vijës së financimit 07.12.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 24.11.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 04.11.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 19.10.2021

Njoftimi për uljen e vijës së financimit 06.10.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 28.09.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 10.09.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 07.09.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 23.08.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 05.08.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 02.08.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 26.07.2021

Njoftim për uljen e vijës së financimit 22.07.2021

Njoftimi për uljen e vijës së financimit 30.06.2021

Njoftim mbi shpalljen e listave dhe aplikimeve të masave direkte të kualfikuara për vititn 2021

 

LISTAT E APLIKIMEVE TË KUALIFIKUARA

Lista Emërore e Përfituesve 2021

Aplikime të skualfikuara për Masat Direkte viti 2021

1. Aplikime të kualfikuara masa 1 Tufat e bagëtive të imta dhe gjedh viti 2021

2. Aplikime të kualfikuara masa 2 Mbështetje për bletarinë viti 2021

3. Aplikime të kualfikuara masa 3 Zv. Plastmasi në serra diellore viti 2021

4. Aplikime të kualfikuara masa 4 Mbjellje Bime Aromatike dhe Mjeksore viti 2021

5. Aplikime të kualfikuara masa 5 Fermat Organike viti 2021

6. Aplikime te kualfikuara masa 6 Global GAP viti 2021