info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Skema Kombëtare 2024: Mbështetje me naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi

Mbështetja me financim të drejtpërdrejtë të subvencionit të naftës është një komponent i rëndësishëm i Skemës Kombëtare, që minimizon kostot e fermerëve për punimet e mekanizuara në fermë.

Këtë vit nafta do të shpërndahet nëpërmjet pagesës në lekë për hektar, në llogarinë bankare të çdo fermeri aplikues, e përllogaritur në bazë të normativave të konsumit të naftës, për sipërfaqe më të mëdha se 1 hektar. Kjo do të realizohet gjatë gjithë vitit duke synuar edhe formalizim më të lartë të fermerëve në këtë Skemë.

Për herë të parë këtë vit janë eliminuar tavanet e aplikimit. Fermerët me sipërfaqe më të mëdha se 10 hektarë, do të përfitojnë 50% të masës së financimit për çdo hektar mbi tavanin.

Aplikuesit në grupimet e Bashkimit të Fermerëve, do të përfitojnë të parët dhe secili prej tyre do të marrë në llogari të veçantë masën e financimit në nivelin maksimal.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*