info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Skema Kombëtare 2024: Mbështetje për tufën bazë të matrikulluar (gjedhë)

Sektori i blegtorisë mbetet prioritet i politikave tona mbështetëse, për rritjen e strukturave të fermave drejt konkurrueshmërisë më të madhe në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Në Skemën Kombëtare të Mbështetjes në Bujqësi 2024, fermat me lopë mbështeten në vlerën 10 mijë lekë për krerë, për tufa me 10 deri në 50 krerë lopë, ndërsa për çdo krerë mbi tavanin, do të japim 50% të financimit, duke nxitur më shumë rritjen e tufave dhe realizimin e një ekonomi shkalle akoma më të lartë.

Aplikuesit në grupimet e Bashkimit të Blegtorëve, një kontratë mes blegtorësh për të realizuar të njëjtin produkt drejt të njëjtit treg dhe të njëjtin protokoll veterinar, do të përfitojnë të parët duke marrë secili prej tyre në llogari të veçantë masën e financimit në nivelin maksimal.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*