info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Algert Gropa në Patos, Fier, prodhon rrushin për tavolinë në serra dhe me mbështetjen e programit IPARD II ka aplikuar teknikat e fundit të kultivimit për ambjentet e mbrojtura.
Ai ka një sipërfaqe prej 3.3 dylymësh serrë, me sistem të kontrolluar të ngrohjes dhe ajrosjes, si edhe panele fotovoltaike për uljen e kostove.
Kultivimi i fruta-perimeve në serra siguron mbrojtje të prodhimit nga kushtet klimatike, produkte në çdo stinë, çmime të favorshme në treg, duke sjellë më tepër fitime dhe të ardhura për fermerët.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*