info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Kultivimi i rrushit në serra është një risi që ka sjellë qëndrueshmëri, cilësi dhe rendiment më të lartë të prodhimit për fermerët.

Romeo Mile është një ndër prodhuesit e rrushit për tavolinë në fshatin Libofshë, Fier. Financuar nga programi IPARD II për mekanikë të specializuar bujqësore në vreshtari, Romeo ka arritur të rrisë ndjeshëm rendimentin e prodhimit duke furnizuar tregun vendas por dhe për eksport.

Programi IPARD II ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e mekanikës bujqësore dhe lehtësisimin e proceseve të punës në ferma, ku janë nënshkruar 156 kontrata.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*