info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

AGI 11 shpk

Shoqeria do te investoje ne nje linje kalibrimi, qe do te sherbeje per larjen, seleksionimin dhe kalibrimin e molleve, qe mundeson perafrimin me standartet e BE-se per higjenen dhe sigurine ushqimore. Investimi ne pajisje perfshin shtese ne kapacitetin e dhomave frigoriferike me klime te kontrolluar.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: AGI 11 shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Milk processing
Vendndodhja: Mbrakull, Polica,n, Berat
Vlera e investimit: 294,828.25 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 149,848.79 Euro