info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte
Flag_of_Europe.svg

This project is co-funded by the european union and the albanian government

Flag_of_Albania.svg
Search
Zgjero zonën e kërkimit
Resize the map
474 Investim(e)
Default
  • Title A to Z
Refine Search
Sipas fjales
Sipas datës
Kerko sipas Masës
Loading

https://www.facebook.com/edirama.al/videos/vb.138734771522/195867201763509/?type=3&theater

https://www.facebook.com/edirama.al/videos/vb.138734771522/598123144079339/?type=3&theater Në Li…

Mbështetja e diversifikimit të aktiviteteve ekonomike në zonat rurale…

Mbështetje për fermat organike, dhe certifikimi Global GAP…

https://www.facebook.com/edirama.al/videos/vb.138734771522/566938514017802/?type=3&theater HOT, …

Mbështetje për shtimin e sipërfaqeve të mbjella me bimë mjekësore dhe aromatike…

Mbështetje për rritjen e konkurrueshmërisë për prodhimet bujqësore në mjedise të mbrojtura dhe uljen…

Për rritjen e konkurrueshmërisë përmes mbarështimit të bletarisë…

Për rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimeve blegtorale nëpërmjet pagesave të kafshëve të matrikull…