info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Martirio Peqini

Investimi konsiston ne blerjen e nje traktori 67 kw me nje plug me 3 elemente punues, nje disk me dy seksione, nje makine mbjellese me ripuntator me 21 rreshta dhe nje rimorkio me kapacitet 6000 kg.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Martirio Peqini
Masa: 7. Diversifikimi i fermes
Sektori: M7 - Production of medicinal and aromatic plants (MAPs)
Vendndodhja: Sopez, Divjak, Fier, Lushnje
Vlera e investimit: 8,357,999.34 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 5,432,699.57 Lekë