info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Besnik Metalla

Projekti do te konsistoje ne blerjen e nje traktori me fuqi 74.7 HP per kryerjen e sherbimeve ne blloqet pemtoreve (agrumeve)

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Besnik Metalla
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Hamalle,Manez, Durres, Durres
Vlera e investimit: 33,858.08 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 21,013.01 Euro