info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Servet Cycka

Investimi i planifikuar nga fermeri Servet Çyçka konsiston në blerjen e nje traktori dhe agregatit të tij frezë, që do përdorë për traktorin gjatë kryerjes së shërbimeve në pemtoret e drufrutorëve.
Traktor:
• Fuqia maksimale 39.9 KW.
• Motor Yanmar me 4 cilindra.
• Transmetim 12+12.
• Radiator për klimë të butë.
• Kambio me sikron mekanik.
• Pompe dopio te hidraulikut.
• Kontrapesha të përparme 4X24 kg
Frezë:
• Spostim anësor me automatic me idraulik.
• Thellësia maksimale e punës 22 cm.
• Gjerësia e punës 160 cm.
• Fuqia minimale e kërkuar për traktorin është 45 kf.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Veronika Hoxha
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Proger, Korce, Devoll
Vlera e investimit: 37,477.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 27,135.76 Euro