info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Frederik Cucka

Investimi synon permiresimin e teknologjise e cila ndikon ne kryrjen e puneve ne kohen optimale me synim permiresimin e cilesise dhe sasise.Investimi fokusohet ne blerjen e mekanikes bujqesore dhe te agregateve , makineri e pajisje te specializuar te hortikultures.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Frederik Cucka
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Grace, Hocisht, Korce, Devoll
Vlera e investimit: 71,273.85 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 50,730.44 Euro