info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Arna SHPK

Investimi qe planifikon te kryej kompania ARNA shpk eshte instalimi i nje dhome frigoriferike (ftohese me ajer) e cila do te bej te mundur ftohjen e produktit ( mishit te pules) pas therjes.
Dhoma ftohese do jete me permasa gjatesia 8 ml, gjeresia 7 ml dhe lartesia 3,8 ml. Element perberes te ketij investimi jane panelet frigoriferike me trashesi 100 mm, profile U me dy ane te ngritura PVC , kendoret e brendshme ele sanitare, kendore te jashme llamarine te zinkuara porta frigoriferike me permasa 100×200 cm, impiante frigoriferike, materiale te ndryshme silikon, shkume prizhonier, gaz, tuba, zixhiret, cengelat, motor per linjen e perfhsire dhe aksin rrotullues. Ne zerin e investimit do perfhsihet edhe puna per montimin e paneleve, portave dhe impjanteve frigoriferike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Arna SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Meat processing
Vendndodhja: Boboshtice, Njesia Adminitrative Drenove, Korce
Vlera e investimit: 127,023.10 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 63,458.79 Euro