info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Veronika Hoxha

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do te ndikoje ne kryerjen puneve ne kohen me optimale me synim permiresimin e cilesise dhe rritjen e sasise. Duke patur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve përkatëse minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikulturës.Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si:
1. Traktor Same Frutteto 80 LS, RF736, YA116, AQ001
2. Shperndares plehu kimik
3. Peshore elektronike
4. Kompresor Ajri +2 gershere

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Veronika Hoxha
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Proger, Korce, Devoll
Vlera e investimit: 37,477.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 27,135.76 Euro