info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Ana Doko PF

M1 – Milk

Abas Pere

M1 – Milk

Luçe Hasanaj

Investim ne blerje pajisjesh dhe makinerish per prodhimin e qumeshtit ne ferm ku perfhsihen tank ftohes, impjant mjelje, makineri ne funskion te rritjes se bagetive te imta sistem ushqyerje dhe pompe qumeshti.

FLORI shpk

Blerja e nje traktori se bashku me agregatet per puimin e tokes.

Green Revolution shpk

Ne kete kuader investimi do te zgjeroje aktivitetin e mbareshtrimit te gjedhit me race alpine dhe ambjenteve te pershtatshme per mbareshtrimin e tyre.Pergjate fazes se pare te investimit nen programin IPARD planifikohen te mbareshtrohen 100 krere lope ne vitin e dyte 150 krere duke aritur ne maksimumin prej 200 krere ne vitin e trete.Ritja e numrit te krereve do realizohet kryesisht nga blerjet e rraces alpine te reja qe Z.Mustafallari do te kryeje si dhe nga vicat qe do te mbahen per majmeri.Moduli tjeter parashikon investime per mbareshtrimin e 600 krereve dele dhe 200 dhi

HYSNI BRAHIMI

Investimi perfshin insertimin e nje stalle per mbareshtrimin e lopeve per qumesht, abjente te sherbimeve dhe depozite per bari mjete dhe plehu