info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Green Revolution shpk

Ne kete kuader investimi do te zgjeroje aktivitetin e mbareshtrimit te gjedhit me race alpine dhe ambjenteve te pershtatshme per mbareshtrimin e tyre.Pergjate fazes se pare te investimit nen programin IPARD planifikohen te mbareshtrohen 100 krere lope ne vitin e dyte 150 krere duke aritur ne maksimumin prej 200 krere ne vitin e trete.Ritja e numrit te krereve do realizohet kryesisht nga blerjet e rraces alpine te reja qe Z.Mustafallari do te kryeje si dhe nga vicat qe do te mbahen per majmeri.Moduli tjeter parashikon investime per mbareshtrimin e 600 krereve dele dhe 200 dhi

HYSNI BRAHIMI

Investimi perfshin insertimin e nje stalle per mbareshtrimin e lopeve per qumesht, abjente te sherbimeve dhe depozite per bari mjete dhe plehu

American Farm shpk

Investimi I parashikuar perfshin permiresimin e drenazhimit dh aspirimit te stalles duke mundesuar keshtu kushte me te mira dhe te sigurta ne mbareshtrimin dhe shendetin e dhive duke reduktuar nivwelin e amoniiakut dhe ajer me te paster e cila perkthehet ne shendet me t emire te dhive dhe qellimi final qumesht me te sigurt dhe cilesor

VJEN SHPK

Linje automatike mjeljeje, pajisje ruajtese qumeshti ndertim shtese stalle

Marjane Gjondrekaj

Marjane Gjondrekaj planifikon te investoje ne stabilimentin ekzistues me synim permiresimin e standartave te prodhimit te qumeshtit me blerjen e impiantit te automatizuar per mjeljen e gjedheve. Vlera totale e investimit eshte 38,999,791.

Investimi klasifikohet ne sektorin e qumeshtit qe perfshin blerjen e impiantit te specializuar per mjelje se bashku me pajisjet perkatese perfshire instrumente mates.

Kontruksioni baze i impiantit te mjeljes perfshin vende mjeljeje ne forme “kurriz peshku”

Tris ALB sh.p.k

Ndertim i ambientit te dhomes se mjeljes dhe pajisje te tjera te nevojshme per kompleksin blegtoral.