info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Kanto Kapllaj

Investim ne ferme blegtoriale per prodhim qumeshti

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Kanto Kapllaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1- Milk
Vendndodhja: Shkoder, Shkrel Dedaj, Lagjia e Poshtme,
Vlera e investimit: 312,968.41 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 44,997.23 Euro