info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

VJEN SHPK

Stalle + pajisje + panele

Të dhëna rreth investimit

Investitori: VJEN SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: RRUGA" TRE URAT", LAGJJA" TRE URAT", TERBUF, Fier
Vlera e investimit: 495,252.75 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 301,891.93 Euro