info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ORLANDO 1939

Stalle + pajisje

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ORLANDO 1939
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1- Milk
Vendndodhja: LLAKATUND, SHISHICE, VLORE
Vlera e investimit: 440,402.47 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 266,428.59 Euro