info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

KLAUDIA NELI PF

Investim per blerjen e makinerive dhe pajisjeve brenda fermes blegtorale per krijimin e kushteve optimale te mbareshtimit te lopeve ne stalle dhe traktor e mjete te tjera per mekanizimin e proceseve te punes ne blegtori

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Klaudia Neli PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Kukel-Barbullush Bushat, Shkoder. Shkoder
Vlera e investimit: 54,860 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 35,191.08 Euro