info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES
PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2023

13
+

Vite eksperiencë

115
milion €

Skema Kombëtare

94
milion €

IPARD

52
biznese

Start Up në IPARD

Financimet Tona

Programi “IPARD II 2014 – 2020”

Programi për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural, IPARD II

Shërbime Mjedisore

Planifikim dhe ofrim i granteve konkuruese për zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve

Informacion mbi Agropikat

ÇFARË ËSHTË AGROPIKA?

Agropika ose “Dritarja e Fermerit” është një njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimit, në varësi të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, e cila ofron shërbime tek fermerët, informacion për aplikime, akses në financë, mbështetje me ekstension dhe shërbime të tjera.

Në Janar, 2018 u vunë në funksionim 5 Agropikat e para në: Fier, Lushnjë​, Durrës, Vlorë dhe Korçë. Në vitin 2019 u hapën edhe 15 Agropika të tjera në: Tiranë, Berat, Gjirokastër, Sarandë, Përmet, Pogradec, Librazhd, Elbasan, Kavajë, Shkodër, Pukë, Kukës, Dibër, Mat, Lezhë, duke arritur në 20 degë territoriale në të gjithë vendin. “Dritarja e Fermerit” u ofron fermerëve dhe të interesuarve informacione në lidhje me aplikimet për skemat mbështetëse kombëtare dhe donatorëve të huaj, aksesin në financë, mbështetje me ekstension, etj.

Histori Fermeri

Martirjo Peqini, 28 vjeçari që kultivon bimë mjekësore – aromatike

Martirjo Peqini, 28 vjeç, vendosi të kthehej nga emigrimi dhe të vazhdonte të…

Read More

Kantina e verës “ENOFAMA” një tjetër sipërmarrje e suksesshme mbështetur nga programi IPARD II

Enrik Malia është 23 vjeç, ka studiuar për enologji dhe sot administron kantinën…

Read More

Levend dhe Elsaev Nurellari: “Të respektojmë tokën duke e punuar atë”

Levend dhe Elsaev Nurellari janë dy vëllezër të cilët në moshë shumë të…

Read More

Vendndodhja jonë