info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Mbahen në Bruksel takimet shpjeguese për kapitullin 11 “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” dhe kapitullin 13 “Peshkimi”

Vijon puna për procesin “Screening” në bashkëpunim me Komisionin Evropian, për harmonizimin e legjislacionit vendas me acquis të BE-së, për të zhvilluar një bujqësi të qëndrueshme, më afër me standardet evropiane.

 

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, gjatë datave 17-18 korrik, mori pjesë në takimet shpjeguese të mbajtura në Bruksel për kapitullin 11 “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” dhe kapitullin 13 “Peshkimi”, të cilat u zhvilluan mes Komisionit Evropian dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.  Këto takime kanë në fokus shpjegimin e legjislacionit të përditësuar të Bashkimit Evropian si edhe të politikave koherente evropiane mbi Politikat e Përbashkëta Evropiane (CAP), Organizimi i Përbashkët i Tregut (CMO), bujqësia organike, ndihma shtetërore, pagesat direkte, vera, mekanizmat e tregut si dhe për Politikat e Perbashkëta të Peshkimit, grumbullimi i të dhënave, politikat strukturore të peshkimit, akuakulturën, planifikimin e hapësirës detare.

 

Komisioni Evropian shprehu mbështetjen për administratën shqiptare me qëllim forcimin e kapaciteteve dhe ftoi për propozime të mundshme gjatë takimeve bilaterale për integrimin e përshpejtuar. Ne do të vazhdojmë këtë proces, për zhvillimin e bujqësisë së qëndrueshme shqiptare, përmes takimeve të cilat do të pasohen nga mbledhja e Nënkomitetit për Bujqësinë dhe Peshkimin, i cili do të zhvillohet në Bruksel në datën 5 dhjetor 2023.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*