info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Konferenca vjetore e AFCOS 2022 në Bruksel

Konferenca vjetore e AFCOS, në Bruksel organizohet me pjesmarrjen e vendeve anëtare të Bashkimit Europian.
Me ftesë të Komisionit Europian, AZHBR mori pjesë si institucion implementues i programit IPARD, bashkëfinancuar nga buxheti i Bashkimit Europian dhe qeverisë shqiptare, së bashku me përfaqësuesit e strukturave për monitorimin dhe ligjshmërinë e zbatimit të programeve të B.E. Qëllimi i përbashkët për forcimin e kapaciteteve, strukturave dhe kontrolleve do sigurojë në menaxhimin efektiv të fondeve. Shkëmbimi i eksperiencave mbi strategjinë kombëtare digjitalizimi dhe raportimi i parregullsive janë misioni për rrugën e përbashkët europiane.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*