info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Takim për krijimin e Platformës Online të Fermerit

Sot, u zhvillua takimi i parë në kuadër të Projektit për Krijimin e Platformës Online të Fermerit dhe rritjen e kapaciteteve institucionale në AZHBR, me përfaqësues nga AZHBR, MBZHR, BERZH, Integrated Tech Solutions dhe Deloitte. Objektivi kryesor i këtij projekti është asistenca teknike ndaj AZHBR në mënyrë që të mundësohet akses më i lehtë dhe eficent i fermerëve dhe agrobizneseve ndaj financimit, si dhe shërbimeve përkatëse nëpermjet thjeshtëzimit të procedurave, uljes së barrës administrative dhe përmirësimit në keshillim.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*