info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Roskovec – Me ambasadorin e Bashkimit Europian, në fidanishten e Mikelit, djalit frymëzues dhe inkurajues për të gjithë të rinjtë në sektorin bujqësor. I kthyer nga emigracioni ai ka përfituar mbështetje nga AZHBR nëpërmjet Programit IPARD II me financim të BE, për të implementuar një teknologji bashkëkohore për kultivimin e fidanëve në serra.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*