info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Zhvillimi i mekanikës bujqësore ka lehtësuar proceset e punës në ferma, shkurtuar kohën e punimeve, rritur cilesinë dhe rendimentin e punës . Luan Nushi është një ndër përfituesit e programit IPARD II në qarkun e Korçës, i cili sot arrin të prodhojë mollë të cilësisë së lartë, destinuar për tregun vendas dhe eksport. Pajisur me rrjeta antibreshër dhe investim në mekanikë bujqësore, Luani arrin një prodhim prej 40 kv për dylym.

Qarku i Korçës mban numrin më të lartë të investimeve IPARD në pemtari, ku numërohen 17 përfitues, me një grant prej 1,22 MLN euro.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*