info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Memorandum bashkëpunimi mes AZHBR dhe Unionit të Bashkive Shqiptare, përmes projektit HELP dhe WORD

Sot, në ambientet e zyrave qëndrore të AZHBR, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis AZHBR, UBSHR (Unioni i Bashkive Shqiptare ne Rajon) dhe HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. dega Shqipëri. Sipas këtij memorandumi, palët marrin përsipër që sipas projektit të HELP dhe projektit WORD të UBSHR, të cilat po zbatohen në territorin e Bashkisë së Tiranës, të bashkëpunojnë për të mbështetur fermat, bizneset rurale në tërësi dhe ato agroturistike në veçanti, si dhe përkrahjen e grave dhe të rinjtëve të punësuar apo të vetëpunësuar. Kjo marrëveshje është një risi në kuadër të zhvillimit të ekonomisë rurale, duke dhënë një dorë në sipërmarrjet e reja ekonomike që lindin çdo ditë në fshatrat e shqipërisë. Eranda Selmanaj, Drejtore e Përgjithëshme në AZHBR, u shpreh se kjo iniciativë është një ndihmë e drejtëpërdrejtë ndaj të rinjëve dhe ideve të tyre novatore në sektorin e bujqësisë dhe turizmit, manifakturës dhe prodhimeve organike.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*