info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Hapet Thirrja e Katërt për aplikime në programin IPARD, Masa 7 Diversifikimi i Fermave

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural e Shqipërisë njofton Thirrjen e Katërt për dorëzimin e aplikimeve në kuadër të Programit IPARD II.
Në këtë thirrje mbështetet masa 7 në sektorët:
• Turizmi rural dhe i Natyrës;
• Punimet e artizanatit dhe industria e manifaktures;
Dorëzimi i aplikimeve fillon nga data 10 Janar 2022 deri në datën 25 Shkurt 2022. Afati i fundit i pranimit të aplikimeve do të jetë data 25 Shkurt 2022, ora 16:30.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*