info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Skema Kombëtare 2023

Skema Kombëtare është mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural nga buxheti i qeverisë shqiptare.

Tekst1

Anekse dhe Formulare