info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

FERMA A&E 2018 SHPK

Mekanike Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: FERMA A & E 2018 SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Sheqishte, Njesia Administrative Zharrez, B, Patos, Fier
Vlera e investimit: 275,326.67 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 131,145.70 Euro