info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Dhimiter Sulovari

Investimi ka te beje me blerjen e nje traktori 54 KW (72.4 KF), si edhe blerjen e nje makine mbjellese per fasulen dhe barbunjen.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Dhimiter Sulovari PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Rreth, Xhafzotaj, Durres, Durres
Vlera e investimit: 52,017.15 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 30,761.11 Euro