info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Bazuar

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 1, datë 19.02.2018, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të Programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, të ndryshuar

  • Fermerët potencialisht fitues për masën nr. 30 “Për krerë të lindur dhe matrikulluar dhe tufën bazë, për fermat me mbi 100 krerë dele dhe/ose dhi në vlerën 500 (pesëqind) lekë/krerë dhe për fermat me mbi 10 krerë lopë në vlerën 2 000 (dymijë) lekë/krerë/”, të cilët janë paguar nga AZHBR për lindjet e reja, do të financohen pa asnjë dokument shtesë.
  • ​Të gjithë fermerët, të cilët janë shpallur në listat paraprake fitues, publikuar më datë 30.04.2018, por janë s’kualifikuar për shkak të mungesës së dokumentave për lindjet e reja, duhet të depozitojnë derdhjen e sigurimeve shoqërore koherente.

Më poshtë janë listat në nivel bashkie dhe qarku

QARKU BERAT

QARKU DIBER

QARKU DURRES

QARKU ELBASAN

QARKU FIER

QARKU GJIROKASTER

QARKU KORCE

QARKU KUKES

QARKU LEZHE

QARKU SHKODER

QARKU TIRANE

QARKU VLORE