info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

TUFA BAZË E MATRIKULLUAR

TUFA BAZË E MATRIKULLUAR

Për rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimeve blegtorale nëpërmjet pagesave të kafshëve të matrikulluara

BLETARIA

BLETARIA

Për rritjen e konkurrueshmërisë përmes mbarështimit të bletarisë

FINANCIME PËR ZËVENDËSIM PLASTMASI TERMIK

FINANCIME PËR ZËVENDËSIM PLASTMASI TERMIK

Mbështetje për rritjen e konkurrueshmërisë për prodhimet bujqësore në mjedise të mbrojtura dhe uljen e kostove të prodhimit

MBJELLJE BIMËSH MJEKËSORE DHE AROMATIKE

MBJELLJE BIMËSH MJEKËSORE DHE AROMATIKE

Mbështetje për shtimin e sipërfaqeve të mbjella me bimë mjekësore dhe aromatike

MBËSHTETJE PËR FERMAT ORGANIKE DHE CERTIFIKIMIN GLOBAL GAP

MBËSHTETJE PËR FERMAT ORGANIKE DHE CERTIFIKIMIN GLOBAL GAP

Mbështetje për fermat organike, dhe certifikimi Global GAP

INVESTO NË AGROTURIZËM/LINJA/MAKINERI/PAJISJE DHE PËRFITO 50% FINANCIM

INVESTO NË AGROTURIZËM/LINJA/MAKINERI/PAJISJE DHE PËRFITO 50% FINANCIM

Mbështetja e diversifikimit të aktiviteteve ekonomike në zonat rurale

View All Services
13
+

Vite eksperiencë

115
milion €

Skema Kombëtare

94
milion €

IPARD

52
biznese

Start Up në IPARD

Financimet Tona

Programi “IPARD II 2014 – 2020”

Programi për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural, IPARD II

Shërbime Mjedisore

Planifikim dhe ofrim i granteve konkuruese për zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve

Informacion mbi Agropikat

ÇFARË ËSHTË AGROPIKA?

Agropika ose “Dritarja e Fermerit” është një njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimit, në varësi të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, e cila ofron shërbime tek fermerët, informacion për aplikime, akses në financë, mbështetje me ekstension dhe shërbime të tjera.

Në Janar, 2018 u vunë në funksionim 5 Agropikat e para në: Fier, Lushnjë​, Durrës, Vlorë dhe Korçë. Në vitin 2019 u hapën edhe 15 Agropika të tjera në: Tiranë, Berat, Gjirokastër, Sarandë, Përmet, Pogradec, Librazhd, Elbasan, Kavajë, Shkodër, Pukë, Kukës, Dibër, Mat, Lezhë, duke arritur në 20 degë territoriale në të gjithë vendin. “Dritarja e Fermerit” u ofron fermerëve dhe të interesuarve informacione në lidhje me aplikimet për skemat mbështetëse kombëtare dhe donatorëve të huaj, aksesin në financë, mbështetje me ekstension, etj.

Histori Fermeri

Vendndodhja jonë