info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Zhaneta Stergu

Investimi i propozuar synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne zhvillimin e aktivitetit bujqesor te pemtarise me qellim te zgjerimit te trgut edhe ne rajon ,rritjen e sasise dhe permiresimin e cilesise se prodhimit.Ky investim do te synoje kryesisht ngritjen e nje sistemi mbeshtetes palmet ,ujitje me pika si dhe makineri te specializuara si
1.Traktor te specializuar per bimet e fushes se markes Tuber 40
2.Grirese degeesh SICMA TB 140
3.Pompe sperkatese 300L

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Zhaneta Stergu
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vranisht, Devolle, Korce
Vlera e investimit: 42,459.50 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 30,135.66 Euro