info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ZDRAVO SHPK

Investimi i ri synon në standartizimin dhe përmirësimin e proçesit teknologjik të prodhimit. Për këtë arsye do të blihet nje linje e plote për përpunimin e domateve, trangujve, specave që zene pjesën më të madhe të prodhimit të kompanisë me kapacitet 1-2 ton ne ore. Linja eshte e automatizuar dhe rrit kapacitetin aktual te prodhimit me 3 fish. I gjithe investimi do te mbështete futjen dhe përmirësimin e teknologjive qe përmbushin standardet e Bashkimit Europian per përmirësimin e sigurisë ushqimore dhe sistemeve të cilësisë.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ZDRAVO SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Lushnje, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 1,969,500.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 981,973.53 Euro