info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Xhulian Doda

Mekanike Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Xhulian Doda
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Lekaj, Bashkia Rrogozhine, Tirane
Vlera e investimit: 70,200.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 48,028.31 Euro