info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Xhentil Nastini

Agregate bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Xhentil Nastini
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Sheqeras, Maliq, Korçë
Vlera e investimit: 39,637.35 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 29,086.79 Euro