info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Xhemile Malia

Agregate Bujqesore, vreshtari

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Xhemile Malia
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Toshkez, Lushnje
Vlera e investimit: 34,050.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 21,642.01 Euro