info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Vllaznia Muja shpk

Vllaznia Muja ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2020. Objekt i aktivitetit është mbjellje, kultivim i kulturës së lajthisë. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në kultivimin e lajthive.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Vllaznia Muja shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Zahrisht, Has, Kukës
Vlera e investimit: 52,749.92 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 36,016.12 Euro