info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

VJEN SHPK

Linje automatike mjeljeje, pajisje ruajtese qumeshti ndertim shtese stalle

Të dhëna rreth investimit

Investitori: VJEN SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Fshatrat e zones se Grabianit Lushnje, Fier, Fier
Vlera e investimit: 466,537.54 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 282,594.63 Euro