info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Veronika Hoxha

Asete fizike ne ferma bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Veronika Hoxha
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Proger, Korce, Devoll
Vlera e investimit: 98,983.35 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 19,318.92 Euro