info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Vellezrit Hysa

Investim ne blerje traktori, agregate buqesore dhe instalim I sistemit te ujitjes me pika

Të dhëna rreth investimit

Investitori: VELLEERIT HYSA
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Borovjan, Peshkopi, Diber, Diber,Diber
Vlera e investimit: 45,500.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 31,320.50 Euro